[SF] Just another boy (Minho x Taehyun ft.Bobby)

posted on 02 Nov 2013 09:17 by tictoc13 in SF-WIN

Title: Just another boy

Pairing : Minho x Taehyun ft.Bobby (& B.I)

Author : tictoc13

Rating : PG-13

Author note : เรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเพียงสิ่งที่สมมุติขึ้นมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                มองไปทางไหนก็มีแต่คนรักกัน..

 

                คู่นั้นเขากอดกัน

 

                คู่นี้เขาหอมแก้มกัน

 

                อุ๊ยดูสิ คู่โน้นเขาเดินจับมือกันด้วยล่ะ

 

                น่ารักจุงเบย...

 

                โน่นแน่ะนกเขาคูจุ๊ก จุ๊กกรูนกมันเฝ้าคูหาชู้มัน...

 <