[SF] N.O (VGa)

posted on 12 Sep 2013 06:32 by tictoc13 in SF-BTS

Title: N.O

Pairing: V x Suga ft. BTS

Author: tictoc13

Rating: PG-13

Author note: เรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเพียงสิ่งที่สมมุติขึ้นมา

 

 

 

 

พวกเราถือกำเนิดมาเพื่ออนาคต

               

ทว่าอนาคตกลับไม่เคยมาถึงสักที..

 

 

 

เพียะ!

 

 

ฝ่ามือสวมถุงมือหนังฟาดเข้าที่แก้มซ้ายของผม

 

ผมสะบัดหน้าไปตามแรงกระทบ

 

ใบหน้าซีกซ้ายชาไปทั้งแถบ

 

มันเรียกว่าอะไรนะ ความเจ็บปวดอย่างนั้นใช่ไหม?

 

"ห่วยแตก!"

 

ครูฝึกตะโกนใส่คนที่ยืนถัดจากผม...NO.003 สีหน้าของเขาเฉยเมยไม่ต่างจากผม ไม่สิ ไม่ต่างจากพวกเราทุกคน

 

'พวกเรา' ที่ยืนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมสีขาวแคบๆห้องนี้

 

"พวกแกมันเศษขยะรอวันกำจัดชัดๆ ยาที่กินเข้าไปทุกวันไม่ซึมเข้าสู่ร่างกายพวกแกเลยหรือไงหา!"

 

NO.003 นิ่งเงียบ ครูฝึกไล่ตะคอกใส่หน้าพวกเราทีละคน

 

ตั้งแต่ NO.001.. จนถึง NO.008

 

พวกเรามีกันเจ็ดคน แต่ไม่มี NO.007

 

"อย่าให้ฉันต้องรายงานด็อกเตอร์ว่าขยะใช้การไม่ได้แล้ว"

 

ผมกลอกตา พวกเราไม่ได้รับอนุญาตให้หันหน้าผมจึงกลอกตาเพื่อมองเหตุการณ์ข้างตัว

 

 

เพียะ!

 

 

"แกกล้าชักสีหน้าใส่ฉันอย่างนั้นหรือ!"